Müügitingimused

Käesolevaid müügitingimusi reguleerib OÜ Kriipsik  registrikood 12961207, Kukeseene 3, Silla küla, Pärnu, Pärnumaa

Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad E-poe vahendusel toodete turustamisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigi seadused.

Jätame endale õiguse muuta e-poe müügitingimusi ja toodete ning teenuste hindasid. Muudatustest teavitame e-poe keskkonnas. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.

Veebipood ei vastuta Ostja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise/kohaletoimetamise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

Müügilepingu jõustumine

Müügileping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arveldusarvele, tellimuse esitamisest 2 tööpäeva jooksul v.a. Veebipoes oleval kategoorial “Eritellimus”. Selle kategooria tellimuste valmimisaeg võib olla erinev olenevalt toote/teksti  keerukusest.

Tellimused, millede eest ei ole tasutud tellimuse maksetähtajaks annuleeritakse 24 tunni möödudes alates tellimuse maksetähtajast.

Müügilepingu jõustumisega kohustub Veebipood andma Ostjale üle olemasoleva või tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Ostjale, Ostja kohustub Veebipoele tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.

Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või mõnel muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel. Ning tagastatakse kliendi poolt tasutud summa (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

Tagastamisõigus

Pärast tellimuse kättesaamist on Ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Taganemisavalduse tüüpvormi leiate allpool – Kauba tagastus, mis tuleb täidetuna edastada e-posti aadressile kriipsik@kriipsik.ee

Vastavalt võlaõigusseaduse § 53 lg-s 4 loetletud tingimustele olenevalt tootest ei pruugi Ostjal taganemise õigust olla. Tagastamisele ei kuulu  hinnaalandusega soodustooted ja spetsiaalselt Ostja soovile valmistatud ja kujundatud tooted (eritellimus),  välja arvatud toodete puuduste korral.

Mittedefektne tagastatav kaup peab olema rikkumata ja korras. Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Ostja asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui Ostja on kauba kaubanduslikku seisukorda märgatavalt kahjustanud ja kauba müügiväärtus on seetõttu vähenenud. Puuduseks ei loeta kauba loomuliku kulumise tulemusena tekkinud kauba välimuse või omaduste halvenemist.

14. päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes. Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks või esineb kulumise märke on Veebipoel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.

Kauba tagastamisega seotud kulud kannab Ostja ja neid Kriipsik OÜ ei hüvita.
Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale. Kauba tagastamisel kasutada registreeritud jälgimissüsteemiga teenust kättetoimetamisega eelnevalt kokkulepitud aadressile.

Ostja ei pea kaupa tagastama logistikafirma vahendusel kui on eelnevalt kokku lepitud mõni muu tagastamisviis.

Veebipood tagastab ostu sooritamise hetkel tasutud kauba maksumuse ja Ostjale kohale toimetamise transpordikulu taganemisavalduse ja tagastatava kauba kättesaamisel Ostjale viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel. Ostjale kauba kohale toimetamise transpordikulu ei tagastata Ostjale juhul, kui tagastatav kaup ei ole defektne ja vastab tootekirjeldusele.

Kui Ostja on valinud Veebipoe pakutud kõige odavamast tavapärasest kauba kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood Ostjale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda Ostjalt tagasi kaup kui kauba hind on Veebipoes eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

Ostetud kaupa ei saa tagastada, kui tellitud toode on valmistatud arvestades tellija isiklikke vajadusi või tellija poolt esitatud tingimuste kohaselt ja eritellimusena. Tagastada ei ole võimalik kui see käib vastu tervisekaitse või hügieenilistele nõudmistele.

Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale.
Veebipood ei vastuta Ostja süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hooldamise/hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.

Taganemise avalduse tüüpvorm:

Saaja:
Kriipsik OÜ
Kukeseene 3, 86604 Paikuse, Eesti
E-posti aadress: kriipsik@gmail.com

Soovin taganeda lepingust, mille esemeks on järgmine Kaup:
Tagastatava Kauba tellimuse/müügiarve number:
Kauba kättesaamise kuupäev:
Ostja nimi:
Ostja e-posti aadress ning kontakttelefon:

Avalduse saatmise kuupäev:

Menüü